Naše kurzy jsou určeny pro všechny dívky a ženy, jsou rozděleny na teoretickou a praktickou část dle obtížnosti do levelů. Jednotlivé levely na sebe obsahově navazují, je nezbytné je absolvovat postupně!

 

1. Teoretická část se zabývá prevencí situací, které mohou být nebezpečné a výkladem zásad, jejichž dodržování Vám pomůže předejít nebo včas rozeznat možné hrozící nebezpečí.

    Zahrnuje taktickou a psychologickou přípravu, základy právních norem spojených s řešením sebeobranných situací, základy první pomoci.

 

2. Praktická část, které je věnován největší časový objem výcviku, obsahuje technickou a fyzickou přípravu - praktický nácvik a zažití jednotlivých sebeobranných technik. Chceme Vás naučit základní orientaci zejména v kontaktní vzdálenosti s útočníkem. Jedná se zejména o situace, kdy jsou útoky proti Vám vedeny v podobě obtěžování - od verbálního napadání a provokování až po fyzické útoky, které však nedosáhly stupně nebezpečného ohrožování (jsou to pokusy o líbání, osahávání a jiné podobné projevy) a útoky vedené jako ohrožování - jedná se zejména o fyzické napadení s cílem způsobit bolest, oloupit, znásilnit, atd. 

    Ve výcviku preferujeme jednoduché techniky a postupy, dle nejnovějších trendů  vedení výcviků a zkušeností nás i našich kolegů. V závěrečných levelech Vás seznámíme s použitím technických a improvizovaných prostředků a sebeobranných postupech proti více útočníkům. Uvidíte, že slzný sprej, hřeben nebo kabelka a správně zvolený taktický postup Vám může v takových situacích výrazně pomoci.  Všechny situace budou odpovídat reálnému napadení, útočník bude vybaven speciálním protiúderovým oblekem HIGH GEAR, který zabrání zranění Vás i jeho a umožní Vám vyzkoušení reálného použití naučených dovedností. 

 

    Cíl kurzů

    Cílem kurzů je pomoci rozvinout Vaše zdravé sebevědomí, komunikativní dovednosti, pocit vnitřní jistoty a stability a také Vaši psychickou odolnost a fyzickou sílu. 

    Získat základní orientaci v konkrétních ohrožujících situacích, a to od verbálního obtěžování na ulici nebo telefonem až po situace fyzického ohrožení.

    V kurzu Vám ukážeme, jaké jsou možnosti bránit se a jak situaci zvládnout.

 

    Varianty a doba trvání kurzů:

    Základní kurz sebeobrany pro ženy     

    - Level I.   - aplikace sebeobranných technik v postoji (2x3 hodiny)

    - Level II.  - aplikace sebeobranných technik v znevýhodněných polohách (2x3hodiny)

    - Level III. - aplikace sebeobranných technik s využitím technických prostředků v sebeobraně se zbraní (2x3hodiny)

 

   Speciální seminář:

   - aplikace sebeobranných technik proti skupině útočníků

       

    !!! Pro přihlášení do kurzu je nutné provést rezervaci místa - viz. REZERVAČNÍ FORMULÁŘ - počet míst v kurzu je omezen !!!

 

    Kurzy probíhají bez "diváků", mužům, mimo členů realizačního týmu, není vstup na výcviky povolen.

 

PROJEKT PODPOŘILO STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC