J. Berka - soudce krajského soudu

J. Berka - soudce krajského soudu

Právní řád nám umožňuje bránit se přímo hrozícímu, či trvajícímu útoku. Tuto zákonnou možnost ovšem po výtce většina lidí není schopna v případě potřeby využít, ať již v důsledku nedostatku znalostí, dovedností, vůle atd. Kurz Richarda Kozáka může být pro Vás tím, co Vás naučí se takové situaci vyhnout, popřípadě ji úspěšně vyřešit. Přeji všem účastnicím, aby získané schopnosti nemusely nikdy aplikovat v praxi!