Skupina operativního nasazení Praha

Skupina operativního nasazení Praha

Richard Kozák disponuje velmi vysokou úrovní znalostí odborné problematiky, včetně problematiky instruktora sebeobrany. V průběhu několika let vycvičil desítky instruktorů. Kurzy pod jeho vedením doporučujeme.